A Magyar Politikatudományi Társaság XXIV. Vándorgyűlése

2018. június 8-9.

Rendező: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

 

Fontos dátumok:

március 5. Regisztrációs időszak kezdete
március 25. Jelentkezési határidő
április 17. Értesítés az absztraktok elfogadásáról
május 29. Program véglegesítése

 

Felhívás:

A demokrácia tesztje?  Választás – Részvétel – Képviselet

A Magyar Politikatudományi Társaság XXIV. Vándorgyűlésének központi témáját a 2018-as országgyűlési választásokhoz kapcsolódó fejlemények politikatudományi tanulságai adják. A parlamenti választások intézményi, szabályozási peremfeltételei mellett a konferencia kitüntetett figyelmet szán a politikai részvétel és a képviselet problémájának, illetve a részvétel hiányából eredő válságjelenségeknek. A tanácskozás szekciói a választás, a részvétel és a képviselet különböző aspektusait körüljárva a demokrácia állapotáról kívánnak normatív vagy leíró megállapításokat, illetve teoretikus vagy empirikus reflexiókat megvitatni. 
A nemzetközi politikatudományban a politikai részvétel és ezen belül a választási részvétel átfogó vizsgálata az utóbbi évtizedekben meghatározó témának számított. Éppen 70 éve, 1948-ban jelent meg Paul Lazarsfeld és kollégáinak munkája, a „The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign” című könyve, amit máig a választói magatartáselméletek egyik alapmunkájának tekintünk. Magyarországon a rendszerváltoztatás korai időszakában (1988, 1989) indultak az első, témával kapcsolatos nyilvánosságra kerülő kutatások, így a hazai politikatudomány ezen a területen gyorsan bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe. Nyilvánvaló, hogy a politikai részvétel, legyen az a hagyományos, bevett választási részvétel, vagy alternatív, esetleg direkt részvételi forma nemcsak a politikai viselkedés szempontjából fontos, hanem politikaelméleti, politikatörténeti és közpolitikai aspektusból is. A részvétel felfogható úgy, mint a demokrácia, a demokratikus működés, a legitimáció és felhatalmazás egyfajta tesztje. Annak hiánya pedig rámutathat mindezen működési mechanizmusok sérülékenységére és problémáira.
A politikatudomány folyamatos tesztekkel méri a demokrácia egyes területeinek teljesítményét. Kérdés azonban, hogy 2018 mit tesz hozzá tudományos tudásunkhoz a magyar politikai közösség egészét vagy bizonyos részeit illetően. Melyek a legfontosabb különbségek a politikai részvétel korábbi mintázataihoz képest? Hogyan kell értelmezni a képviseletet a XXI. század digitális és hibrid média világában? Mely elméletek és módszerek visznek közelebb bennünket az intézmények és a politikai viselkedés új összefüggéseinek feltárásában? Milyen következményei vannak az európai politikai rendszerek működésére a politikai érdeklődés csökkenésének, a politikától való elfordulásnak és egyes csoportok részvételi hiátusának? Longitudinális adatok, illetve történeti tapasztalatok és megfigyelések miként segíthetnek a politikai folyamatok megértésében? Vannak-e nemzetközi trendek, melyekbe beilleszthető a 2018-as választás valamely aspektusa? És talán a legfontosabb kérdés: a politikatudomány lakmuszpapírjai mit árulnak el a demokrácia működéséről a 2018-as választások tükrében?
A Magyar Politikatudományi Társaság XXIV. Vándorgyűlésén reflektálni kívánunk a hazai és a nemzetközi politika egyes friss fejleményeire is, miközben úgy véljük, a téma gazdagsága lehetőséget biztosít a hazai politológiai kutatások széles körének bemutatására. 

A konferencia nyelve: magyar és angol.

Keynote speech:
Fernando Casal Bértoa (University of Nottingham): Party System Institutionalization: Concept, Causes, Consequences

 

 

Program:

2018. június 8. PÉNTEK

10:30 - 11:20          Megnyitó és köszöntők. A 2017. évi Kolnai-díj átadása és a díjazott előadása
11:30 - 12:30 Ebéd
12:30 - 14:00 Szekcióülések 1.
14:00 - 14:10 Kávészünet
14:10 - 15:40 Szekcióülések 2.
15:40 - 15:50 Kávészünet
15:50 - 17:10 Szekcióülések 3.
17:15 - 17:55 Mire jó a közvélemény-kutatás?
18:00 - 19:00 Plenáris előadás

19:00 - 

Vacsora, kultúrest

2018. június 9. SZOMBAT

9:00 - 10:30  Szekcióülések 4.                                      
10:30 - 10:40 Kávészünet
10:40 - 12:20 Szekcióülések 5.